سایت هایتان را با سرعت و کیفیت بهتر در داخل کشور میزبانی کنید!

7 روز ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت!

Plan 1

200 مگابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود تعداد پارک دامین
۲۴ ساعته پشتیبانی
Cpanel کنترل پنل
ایران دیتا سنتر
رایگان نصب مدیریت محتوا
روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
4.۰۰۰ تومان هزینه ماهانه
12.۰۰۰ تومان هزینه سه ماهه
48.۰۰۰ تومان هزینه سالیانه

Plan 2

500 مگابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود تعداد پارک دامین
۲۴ ساعته پشتیبانی
Cpanel کنترل پنل
ایران دیتا سنتر
رایگان نصب مدیریت محتوا
روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
6.۰۰۰ تومان هزینه ماهانه
18.۰۰۰ تومان هزینه سه ماهه
72.۰۰۰ تومان هزینه سالیانه

Plan 3

1 گیگابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود تعداد پارک دامین
۲۴ ساعته پشتیبانی
Cpanel کنترل پنل
ایران دیتا سنتر
رایگان نصب مدیریت محتوا
روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
10.۰۰۰ تومان هزینه ماهانه
30.۰۰۰ تومان هزینه سه ماهه
120.۰۰۰ تومان هزینه سالیانه

Plan 4

2 گیگابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود تعداد پارک دامین
۲۴ ساعته پشتیبانی
Cpanel کنترل پنل
ایران دیتا سنتر
رایگان نصب مدیریت محتوا
روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
18.۰۰۰ تومان هزینه ماهانه
54.۰۰۰ تومان هزینه سه ماهه
216.۰۰۰ تومان هزینه سالیانه

Plan 5

5 گیگابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود تعداد پارک دامین
۲۴ ساعته پشتیبانی
Cpanel کنترل پنل
ایران دیتا سنتر
رایگان نصب مدیریت محتوا
روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
40.۰۰۰ تومان هزینه ماهانه
120.۰۰۰ تومان هزینه سه ماهه
480.۰۰۰ تومان هزینه سالیانه

Plan 6

10 گیگابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود تعداد اکانت FTP
نامحدود تعداد ساب دامین
نامحدود تعداد پارک دامین
۲۴ ساعته پشتیبانی
Cpanel کنترل پنل
ایران دیتا سنتر
رایگان نصب مدیریت محتوا
روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
60.۰۰۰ تومان هزینه ماهانه
180.۰۰۰ تومان هزینه سه ماهه
720.۰۰۰ تومان هزینه سالیانه